В. М. Сінченком виборчий кодекс україни   Цей Кодекс - страница 80

^ ГЛАВА XVI. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 582. Перехідні положення стосовно первинного утворення виборчих дільниць та територіальних виборчих округів
1. Органи, зазначені у статті 41 цього Кодексу, протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Кодексом вносять подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення усіх постійних виборчих дільниць відповідного району, міста, іноземної держави відповідно до вимог статей 42 - 44 цього Кодексу.

2. Центральна виборча комісія протягом трьох місяців після отримання зазначеного подання перевіряє отримані подання щодо їх відповідності вимогам цього Закону та приймає рішення про утворення відповідних постійних виборчих дільниць або про відмову в утворенні виборчої дільниці.

3. Рішення про відмову в утворенні виборчої дільниці з вичерпним переліком підстав відмови Центральна виборча комісія невідкладно надсилає органу, який звернувся з поданням.

4. У разі усунення підстав, які унеможливлювали утворення виборчої дільниці орган, зазначений у статті 41 цього Кодексу, повторно вносить до Центральної виборчої комісії подання щодо утворення відповідної виборчої дільниці.

5. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення постійних виборчих дільниць у відповідному регіоні, іноземній державі, прийняте відповідно до частини другої цієї статті, не пізніш як на п'ятнадцятий день після його прийняття публікується у порядку, встановленому частиною першою статті 47 цього Кодексу.

6. Після утворення постійних виборчих дільниць у порядку, зазначеному у частинах першій та другій цієї статті, однак не пізніш як через шість місяців після набрання чинності цим Кодексом, Центральна виборча комісія утворює територіальні виборчі округи відповідно до статті 30 цього Кодексу.

7. Рішення про утворення територіальних виборчих округів не пізніш як на п'ятнадцятий день після його прийняття публікується у порядку, зазначеному у частині першій статті 32 цього Кодексу.
^ Стаття 583. Перехідні положення стосовно попередньої підготовки членів виборчих комісій
1. Протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Кодексом Центральна виборча комісія розробляє та затверджує:

1) ліцензійні умови для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, зазначені у статті 111 цього Кодексу;

2) вимоги щодо змісту та обсягу знань та вмінь, якими мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, мінімальний обсяг навчальних годин для лекційних та практичних занять, рекомендовані програми для навчання претендентів до складу виборчих комісій, форми та методи проведення підсумкової атестації відповідно до статті 109 цього Кодексу;

3) форму державного сертифіката про підготовку до роботи у складі виборчої комісії відповідно до частини першої статті 116 цього Кодексу;

4) форми і методи контролю за дотриманням ліцензійних умов, якістю навчання претендентів до складу виборчих комісій відповідно до статті 117 цього Кодексу.

2. Центральна виборча комісія протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Кодексом забезпечує виготовлення необхідної кількості бланків державних сертифікатів про підготовку до роботи у складі виборчої комісії.
^ Стаття 584. Прикінцеві положення
1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 червня 2010 року.

2. З дня набрання чинності цим Кодексом втрачають чинність:

1) Закон України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 20-21, ст. 291);

2) Закон України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 38-39, ст. 449; 2005, N 52, ст. 566; 2006, N 10-11, ст. 97; 2006, N 10-11, ст. 98; 2006, N 33, ст. 285; 2007, N 28, ст. 383);

3) Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 30-31, ст. 382; 2005, N 35-36, ст. 446; 2006, N 5-6, ст. 75; 2006, N 10-11, ст. 97; 2006, N 10-11, ст. 98; 2006, N 33, ст. 285; 2007, N 13, ст. 134);

4) Закон України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 36, ст. 448; 2005, N 35-36, ст. 446; 2007, N 7-8, ст. 66; 2007, N 13, ст. 134; 2007, N 20, ст. 282; 2007, N 28, ст. 382);

5) Закон України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2007, N 20, ст. 282).

3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом;

забезпечити прийняття, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативних актів, що суперечать цьому Кодексу;

встановити порядок і строки здійснення заходів, передбачених цим Кодексом;

забезпечити сприяння утворенню регіональних представництв Центральної виборчої комісії

4. Центральній виборчій комісії:

забезпечити прийняття нормативно-правових та інших актів, необхідних для реалізації цього Кодексу;

забезпечити утворення регіональних представництв Центральної виборчої комісії.

5. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом одного місяця після утворення регіональних представництв Центральної виборчої комісії відповідно до статті 83 цього Кодексу, забезпечити їх необхідними приміщеннями та засобами зв'язку.

____________

 


7265112352329943.html
7265243772843465.html
7265373490485248.html
7265434826833179.html
7265522466028617.html